Vizija

Valstybės pažinimo centro vizija – Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai kuriantys, atsakomybę už save ir už savo bendrapiliečius prisiimantys žmonės. Ekspozicijose siekiama atsakyti į klausimus, kaip veikia demokratiška valstybė ir jos institucijos, kaip piliečiai gali dalyvauti valstybės kūrime ir valdyme, kokiais būdais galima spręsti visai visuomenei ar vietos bendruomenei aktualias problemas. 

Aš gyvenu čia – nuolat besikeičiančioje Lietuvoje – tarsi byloja centro logotipu pasirinkta aštuoniakampė žvaigždė, kildinama iš tautinių ornamentų. Pagal baltiškąją simboliką, žvaigždės viduryje esantis kvadratas reiškia pasaulio centrą – savą žemę, jo padalijimas per pusę žymi saulės tekėjimą, apskritimas – saulę, laiko tėkmę. Trikampiai simbolio kraštuose nukreipti į keturias pasaulio šalis, simbolizuojančias nuolatinę kaitą. 

Kontaktai

2016-ųjų kovo 10-ąją pradėjęs veikti Valstybės pažinimo centras yra Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos struktūrinis padalinys. 

 

Registracija

+370 706 64094
registracija.vpc@prezidentas.lt

 

Kiti kontaktai

Rūta Kačkutė (Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja, kuruojanti Valstybės pažinimo centro veiklą): ruta.kackute@prezidentas.lt

Gailė Ambrazienė (Valstybės pažinimo centro vedėja): gaile.ambraziene@prezidentas.lt 

Rugilė Jonykaitė (ekskursijų ar edukacinių užsiėmimų užsakymo ir Valstybės pažinimo centro lankymo klausimams): +370 706 64094; rugile.jonykaite@prezidentas.lt

Rasa Bortkevičiūtė (komunikacijos klausimams): +370 635 85 728; rasa.bortkeviciute@prezidentas.lt

Rūta Dubauskaitė: ruta.dubauskaite@prezidentas.lt (edukacija)

Nideta Jarockienė: nideta.jarockiene@prezidentas.lt (edukacija)

Šarūnas Jokubaitis: sarunas.jokubaitis@prezidentas.lt (ekspozicija)

Mantas Kuizinas: mantas.kuizinas@prezidentas.lt (edukacija)

Marius Kanevičius: marius.kanevicius@prezidentas.lt (virtualios sistemos priežiūra)

Draugai