Atraskite muziejų kaip įkvepiančią erdvę, kur susitinka ir susipažįsta edukacinių užsiėmimų dalyviai, jų koordinatoriai, parodų kuratoriai, mokslininkai, menininkai ir kiti. Valstybės pažinimo centre nuolat įgyvendinama interaktyvi edukacinė programa. Organizuojamos apžvalginės ir teminės ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, paskaitos, renginiai, vyksta pamokos moksleiviams. Dominančią apsilankymo formą čia atras mokytojai su mokiniais, tėvai su vaikais, suaugusiųjų grupės.

Edukacinė programa skirta ugdyti lankytojų pilietiškumą, skatinti naujai pažvelgti į socialinius ir politinius reiškinius. Lavinami pastabumo, problemų analizės, vertinimo, sprendimo, kolektyvinio darbo įgūdžiai. Programa rengiama, atsižvelgiant į ekspozicijos turinį bei lankytojų pageidavimus. 

Nuo antradienio iki penktadienio pažintinės ekskursijos bei edukaciniai užsiėmimai grupėms organizuojami šešis kartus per dieną: 9 val., 10 val., 11:30 val., 12 val., 13:30 val. bei 14 val. Trukmė – iki 2 val. Pažintinės ekskursijos vedamos ir anglų bei rusų kalbomis. 

Mokiniams ir mokytojams

Apsilankykite Valstybės pažinimo centre su savo klase! Edukacinės programos tikslas yra padėti moksleiviams rasti atsakymus apie pilietiškumo prasmę ir valstybės veikimo principus. Siūlome įdomų mokymosi procesą ir įkvepiančią aplinką, kurioje kiekviena ekspozicijos dalis kviečia mąstyti ir veikti bei yra lengvai susiejama su mokykloje nagrinėjamomis temomis.

Pasirinkite Jums aktualiausią apsilankymo Valstybės pažinimo centre formą:

SAVARANKIŠKA INICIATYVA

Valstybės pažinimo centras kviečia mokytojus čia vesti savo suplanuotas pamokas ir išnaudoti unikalią aplinką kaip alternatyvą klasei, o ekspoziciją pritaikyti konkretiems mokymosi tikslams. Pasiruošti apsilankymui galite naudodamiesi Ugdymo plėtotės centro organizuotų mokytojų dirbtuvių metu parengta mokomąja medžiaga „Pamokos Valstybės pažinimo centre".

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS

Atrask simbolio prasmę!

Užsiėmimas skirtas: 1-2 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankomos ekspozicijos dalys: Laisvė pažinti ir būti savimi, Laisvė susitarti

Viešojoje erdvėje nuolat matome gausybę įvairių simbolių – valstybės, miestai, institucijos ar net giminės... turi vėliavas ir herbus! Ką reiškia juose naudojamos spalvos ir vaizdai? Kodėl vėliavoms ir herbams rodoma pagarba? Atsakymų į šiuos klausimus užsiėmimo dalyviai ieškos piešdami, klijuodami, spalvindami ir taip įsitraukdami į kūrybos kupiną mokymosi procesą.
Raktiniai žodžiai: simbolis, vėliava, herbas, trispalvė, Vytis.

Diena su Prezidentu

Užsiėmimas skirtas: 1-4 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankomos visos ekspozicijos dalys

Lengvai, įtraukiančiai ir įdomiai. Atlikdami žaismingas užduotis, mokiniai prisimins kiekvienam svarbius Lietuvos istorijos įvykius ir tyrinės Lietuvos Prezidentų darbą. Kodėl Lietuvai vadovauja būtent Prezidentas? Ką jis veikia darbo dienomis ir kuo užsiima laisvalaikiu? Kokias dovanas Lietuvai yra padovanoję kitų šalių atstovai ir kodėl priimta jomis keistis? Atsakymų į šiuos klausimus mokiniai ieškos remdamiesi tiek ekspozicijos informacija, tiek asmenine patirtimi.
Raktiniai žodžiai: Prezidentas, valstybiniai apdovanojimai, oficialios dovanos, LR Konstitucija.

Aš – pilietis 

Užsiėmimas skirtas: 3-4 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankoma ekspozicijos dalis: Laisvė susitarti, Laisvė pažinti ir būti savimi

Kuo skiriasi valstybės gyventojas ir pilietis? Atsakymai į šiuos klausimus gali tapti pamatu, suvokiant savo vaidmens valstybėje svarbą. Ne visame pasaulyje pilietybė įgyjama vienodai. Ar aš esu pilietis? Jei taip, kaip juo tapau? Ar galiu pakeisti arba netekti pilietybės? Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai susipažins su pagrindiniais pilietybės įgijimo būdais, taikomais Lietuvoje ir pasaulyje.
Raktiniai žodžiai: valstybė, gyventojas, pilietis, pilietybė, žemės teisė, kraujo teisė.

Ką gali pilietis? 

Užsiėmimas skirtas: 5-8 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankoma ekspozicijos dalis: Laisvė susitarti

Nuo pat gimimo mūsų teises ir pareigas apibrėžia įstatymai, siekdami išspręsti kilusias problemas kreipiamės į valdžios institucijas, valstybės vykdoma politika skatina ar sulaiko mus nuo tam tikrų veiksmų. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai gilinsis į pagrindines demokratinei valstybei būdingas sąvokas ir taikys jas, spręsdami problemines situacijas. Suteikiant reikalingą informaciją, keliant jaunimui aktualius klausimus, diskutuojant apie juos, bus skatinamas kritinis mąstymas ir savarankiškas sprendimų priėmimas.
Raktiniai žodžiai: pilietis, pilietiškumas, piliečio teisės ir pareigos, demokratija, LR Konstitucija.

Pažink, suprask, dalyvauk!

Užsiėmimas skirtas: 9-12 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: iki 2 val.
Užsiėmimo metu aplankomos visos ekspozicijos dalys

Nors į klausimą „kas yra valstybė?“ vienareikšmio atsakymo nerandama dar nuo Antikos laikų, šiandien politikos mokslininkai sutaria dėl pagrindinių požymių, reikalingų valstybės egzistavimui. Gyventojai, teritorija, tarptautinis pripažinimas, įstatymai, institucijos, biudžetas – šiuos svarbiausius valstybės elementus nagrinės edukacinio užsiėmimo dalyviai. Tyrinėdami ekspoziciją, dalyviai gilinsis į pasirinktą temą ir, susiedami įgytas žinias su šiandienos aktualijomis, pristatys ją savo draugams.
Raktiniai žodžiai: valstybingumas, pilietybė, piliečiai, įstatymai, teritorija, gyventojai, biudžetas, tarptautinis pripažinimas.

PAŽINTINĖ EKSKURSIJA

Ekskursija skirta: 9-12 klasių mokiniams
Ekskursijos trukmė: iki 2 val.
Ekskursijos metu aplankomos visos ekspozicijos dalys

Pažintinės ekskursijos metu mokiniams pristatoma Valstybės pažinimo centro kūrimo istorija ir įdomiausios ekspozicijos dalys. Lydimi gido, ekskursijos dalyviai susipažįsta su ekspozicijoje perteikiamais demokratinės valstybės veikimo principais, o, naudodamiesi planšetinių kompiuterių pagalba, gali savarankiškai gilintis į juos dominančias temas. 
Pažintinė ekskursija vedama ir anglų bei rusų kalbomis. 

Norėdami užsisakyti kurią nors iš veiklų, užpildykite registracijos formą. Detalesnė informacija suteikiama el. paštu registracija.vpc@prezidentas.lt arba telefonu +370 706 64094. 

Pedagogus, norinčius apsilankyti centre su ikimokyklinio amžiaus vaikais, kviečiame susisiekti telefonu ar el. paštu. Edukatoriai pakonsultuos dėl galimybių savarankiškam apsilankymui.  

Šeimoms

Norite, kad laisvalaikis su visa šeima būtų aktyvus ir turiningas, kitoks nei visada? Norite sužinoti kažką naujo ar naujai atrasti tai, ką žinojote, bei tuo pasidalyti šeimos rate? Valstybės pažinimo centras kviečia tėvus su vaikais dalyvauti šeimoms skirtose edukacinėse programose. Užsiėmimai vyksta vieną sekmadienį per mėnesį.

RUGSĖJO 24 d. // Fotodirbtuvės Mano Lietuva su poetu ir fotografu Dainiumi Dirgėla

SPALIO 8 d. // Laikina paroda ir edukacinis užsiėmimas Lietuviškos šventės ir maisto dizainas

LAPKRIČIO 10-11 d. // Edukacinis užsiėmimas šeimoms, organizuojamas projekto Vilniaus lapai

GRUODŽIO 3 d. // Kūrybinės Advento dirbtuvėlės

Suaugusiesiems

Atvykite ir geriau susipažinkite su Lietuvos valstybe, jos teritorija bei gyventojais, institucijomis, pilietybės istorija, moderniomis pilietiškumo formomis. Kviečiame apmąstyti savo santykį su valstybe, diskutuoti apie pilietiškumo reikšmę.

Valstybės pažinimo centras rengia edukacines programas ne tik jaunimui, mokytojams, šeimoms su vaikais, bet ir kiekvienam visuomenės nariui. Grupės nuo 10 žmonių darbo dienomis (antradienį-penktadienį) kviečiamos registruotis į pažintines ekskursijas. Jos vedamos šešis kartus per dieną: 9 val., 10 val., 11:30 val., 12 val., 13:30 val. bei 14 val. Trukmė – iki 2 val. 

Pažintinės ekskursijos vedamos ir anglų bei rusų kalbomis.

Kiekvieną sekmadienį, 14 val. organizuojama speciali ekskursija senjorams.

Archyvas
2017