#Laisvės kelionė: rugsėjis

Rugsėjo mėnesio iššūkis. Rugsėjo 18-oji yra reikšminga istorinės atminties diena. Prieš 100 metų Vilniuje savo darbą pradėjo Lietuvių konferencija. Be šio tautos forumo nebūtų paskelbtas ir Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktas.

Būtent Vilniaus konferencija išrinko Lietuvos Tarybą ir suteikė jai įgaliojimus skelbti nepriklausomos valstybės atkūrimą, taip pat atlikti kitus politinius žingsnius jam įtvirtinti. Konferencija vyko Jono Basanavičiaus gatvėje nr. 13, joje dalyvavo 224 tautos atstovai. Tai buvo žymiausi, šviesiausi ir veikliausi to meto krašto žmonės – dvasininkai, ūkininkai, mokytojai, gydytojai, teisininkai, inžinieriai, meno ir kūrybos žmonės. Po konferencijos dalyviai išsivažinėjo į savo kraštus, kad miestų, miestelių bei bažnytkaimių susirinkimuose žmones supažindintų su priimtais konferencijos nutarimais.

Užduotis. Apsilankykite sostinėje ir ieškokite adreso – Jono Basanavičiaus g. 13. Įdėmiai apsižvalgykite ir raskite įrodymą, kad šiame pastate vyko minėtoji Vilniaus konferencija. Įamžinkite įrodymą ir atsiųskite mums laisveskelione@prezidentas.lt.

Žaidimo „Laisvės kelionė“ taisyklės.