#100-mečio kelionė. Gegužė

Atkurtam valstybingumui išsaugoti prireikė didelio ryžto ir pastangų bei truputį sėkmės. Saugant laisvę, dvejus metus jaunai Lietuvos valstybei teko gintis nuo priešiškai nusiteikusių bolševikų, bermontininkų ir lenkų pajėgų. Lietuvos kariuomenės kūrimosi pradžia sutapo su trijų agresorių veržimusi į Lietuvos žemes. Nors jėgos buvo nelygios, bet sparčiai auganti ir stiprėjanti, visos tautos aktyviai remiama kariuomenė sugebėjo iki 1920-ųjų pabaigos priešiškas jėgas sulaikyti, o kitus po lemtingų mūšių išvyti iš Lietuvos. Tai buvo didelis visos lietuvių tautos jėgų išbandymas, pareikalavęs daug aukų, tačiau apgynęs krašto nepriklausomybę.

Valstybės pažinimo centras nuotrauka.

Užduotis: Pasidomėkite savo šeimos, artimųjų ar giminaičių prisiminimais iš šio laikotarpio ir aplankykite svarbiausias nepriklausomybės kovų atminimo vietas savo krašte, suorganizuokite žygį ar parenkite jo maršrutą. Pasidalinkite su mumis savo sudarytu maršrutu, pažymėtomis lankomomis įdomiomis vietomis ar atsiųskite gražiausią žygio akimirką! 

Žaidimo Misija 2018: #100-mečio kelionė taisyklės.