BIRŽŲ RAJ. PAPILIO PAGRINDINĖ MOKYKLAKas?
Biržų raj. Papilio pagrindinė mokykla
Kokią problemą sprendžia? Neįgalaus jaunimo užimtumo galimybės
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimas su Biržų r. socialinių paslaugų centro ir savivaldybės atstovais

Biržų raj. Papilio pagrindinės mokyklos 10 klasės mokiniai, gilindamiesi į žmogaus teisių sritį, aplankė Biržų raj. savivaldybę ir Biržų raj. socialinių paslaugų centrą, kur domėjosi neįgalaus jaunimo užimtumo galimybių klausimais. Projekto dalyvius domino neįgalaus jaunimo skaičius Biržų rajone, į(si)darbinimo galimybės, užimtumas. Rūpimais klausimais konsultavo Biržų raj. švietimo ir sporto skyriaus atstovai. Mokiniai ir specialistai taip pat diskutavo apie būsto (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymą – panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves. Projekto dalyviai, nuvykę į Biržų raj. socialinių paslaugų centrą, susipažino su įstaigos veikla, kurią pristatė įstaigos direktoriaus pavaduotoja. Itin sudomino sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę. Teikiant šias paslaugas, asmenys gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla. Mokiniai kartu su neįgaliaisiais turėjo galimybę dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose (piešti, megzti, groti muzikos instrumentais, sportuoti ir kt.).

Mokyklos komanda ateityje planuoja vykdyti savanorišką veiklą šioje įstaigoje.

Parengė mokytoja Jurgita Sereikienė