JURBARKO RAJ. SKIRSNEMUNĖS JURGIO BALTRUŠAIČIO PAGRINDINĖ MOKYKLAKas?
Jurbarko raj. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla
Kokią problemą sprendžia? Priimamų sprendimų skaidrumas
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimai su savivaldos institucijų atstovais

Projekte „Pažink valstybę“ mūsų mokykloje dalyvavo šeštos klasės mokiniai. Pradėjus vykdyti projektą aptarėme svarbiausias savivaldos problemas mokykloje, seniūnijoje, savivaldybėje.

Pirmiausiai mokiniai susipažino su vietos savivaldos institucijomis, dalyvavo susitikime su Skirsnemunės seniūnijos atstovais ir kalbėjosi apie seniūnijoje dirbančius darbuotojus, jų veiklas, svarbiausias problemas sėniūnijoje.

Taip pat projekto „Pažink Lietuvą“ dalyviai lankėsi Jurbarko rajono savivaldybėje, kur susipažino su savivalda, jos struktūra ir atliekamomis funkcijomis. Daugiausiai dėmėsio susitikimo su savivaldybės atstovais metu buvo skirta rajono jaunimo reikalams. Svarbiausia institucija jaunimo veiklos srityje rajone yra Jurbarko jaunimo reikalų taryba, kurią sudaro 12 narių. Kiekvienas aktyvus mokinys gali būti išrinktas į šią tarybą. Susitikimo metu buvo aptartos ir svarbiausios jaunimo reikalų problemos, susijusios su nevyriausybinių organizacijų Jurbarko rajone trūkumu, aktyvesne rajono jaunimo reikalų tarybos veikla.

Taigi, išklausę pasakojimų apie tai, kaip veikia savivaldos institucijos bei gavę naudingų patarimų, pasiryžome sukurti savo mokyklos Konstituciją!

Parengė Jurbarko rajono Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas Gediminas Klangauskas