KĖDAINIŲ RAJ. KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJAKas?
Kėdainių raj. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija
Kokią problemą sprendžia? Korupcija Krakių bendruomenėje
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimas su Kėdainių raj. Krakių seniūnijos atstovais, apklausos ir renginių organizavimas bendruomenėje ir mokykloje, specialios informacinės reklamos rengimas

Mes, Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos  mokiniai, šiais metais nusprendėme dalyvauti projekte „Pažink valstybę“. Pirmiausia pradėjome ieškoti Krakių bendruomenėje aktualios problemos, susijusios su teisėsaugos sritimi. Dažnai apie korupciją sužinome iš viešosios erdvės (interneto, televizijos, žiniasklaidos ir kt.), tačiau tame procese būname tik stebėtojais, tad nusprendėme nuo šiol būti dalyviais. Siekdami išsiaiškinti su kokiomis problemomis susiduria mūsų kraštiečiai, nusprendėme apklausti vietos gyventojus. Apklausos duomenys parodė, kad Krakių miestelio gyventojai ne visada gali nurodyti, kas yra korupcija ir kur reikėtų kreiptis norint užtikrinti skaidrumą. Gauti rezultatai leidžia teigti, kad bendruomenėje egzistuoja informacijos apie korupciją trūkumo problema. Tad pasirinkome tolesnę savo projektinę veiklą sieti su antikorupciniu Krakių bendruomenės švietimu.

Siekdami patys geriau susipažinti su korupcijos problema, ieškojome informacijos, kuri būtų naudinga tolimesnėse veiklose. Domėjomės, kaip šią problemą sprendžia įvairios institucijos, kuriose dažniausiai susiduriama su korupcija. Diskutavome, kaip mūsų mokyklos moksleiviai galėtų prisidėti prie šios problemos sprendimo.

Nusprendėme bendradarbiauti su Kėdainių raj. Krakių seniūnija, kur susitikimo metu susipažinome, kaip seniūnija užtikrina ir puoselėja skaidrumą mūsų krašte. Taip pat mokiniai pristatė savo idėjas apie galimus korupcijos mažinimo būdus. Taip užsibrėžėme tikslą informuoti apie savo veiklas bei kartu spręsti iškilusias problemas. Parengėme veiklų planą, pagal kurį numatomas bendruomenės antikorupcinis švietimas, apimantis informacinių lankstinukų, plakatų, reklamos ruošimą ir pristatymų mokykloje organizavimą.

Manome, kad įgyvendinus šį veiklos planą ir toliau bendradarbiaujant su vietos institucijomis, užtikrinant veiklų tęstinumą, mūsų bendruomenė prisidėtų, skatintų ir dalyvautų skaidrios visuomenės formavime. Dauguma Lietuvos gyventojų mano, kad su korupcija turi kovoti valstybinės institucijos, tačiau sėkmingiausia kova su korupcija, kai ją vykdo patys Lietuvos piliečiai!

Parengė Kėdainių raj. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos komanda