KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJAKas?
Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija
Kokią problemą sprendžia? Švarios aplinkos kūrimas – šiukšlių rūšiavimas
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimas su lektoriumi iš KRATC ir netradicinių veiklų mokykloje organizavimas

Dalyvaudami projekte ,,Pažink valstybę“ užsibrėžėme tikslą kurti švarią aplinką, išmokti rūšiuoti šiukšles ir nereikalingas atliekas panaudoti įvairiems kūrybiniams darbams.

Pirmiausia atlikome 1-8 kl. mokinių apklausą „Ar rūšiuojate šiukšles?“. Tuomet pakvietėme lektorių iš Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC), kuris mokyklos moksleiviams vedė pamokas apie šiukšlių rūšiavimą. Tęsdami susipažinimą su KRATC, suplanavome ekskursiją į miesto rūšiavimo aikštelę. Mokykloje aptarę galimybes rūšiuoti, visose klasėse įrengėme popieriui ir plastiko atliekoms rūšiuoti skirtas dėžes. Galiausiai, išnagrinėję galimus atliekų pritaikymo ir prikėlimo „antram gyvenimui“ būdus, pritaikėme žinias ir praktinėse veiklose, pvz., dailės ir technologijų pamokose.

Parengė Dalė Strėlienė