MARIJAMPOLĖS „RYTO“ PAGRINDINĖ MOKYKLAKas?
Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinė mokykla
Kokią problemą sprendžia? Teisė į sveiką ir saugią aplinką – patyčių prevencija mokykloje
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimas su policijos atstovais, diskusijų organizavimas ir mokyklos ,,Etikos kodekso“ rengimas

Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvauja projekte ,,Pažink valstybę“ . Vykdydami šį projektą mokiniai susitiko su mokyklos socialine darbuotoja bei  psichologe. Klasės

valandėlių metu moksleiviai diskutavo tema ,,Teisė į sveiką ir saugią aplinką – patyčių prevencija mokykloje”. Vėliau, spręsdami pasirinktą problemą apsilankė ir policijos komisariate, be to, kartu su mokyklos bendruomene kūrė ,,Etikos kodeksą“.

Parengė Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos komanda