PAKRUOJO „ŽEMYNOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLAKas?
Pakruojo ,,Žemynos“ pagrindinė mokykla
Kokią problemą sprendžia? Kultūros renginių (teatro, dailės parodų) prieinamumo stoka ir menkas populiarinimas tarp paauglių
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimai su Pakruojo savivaldybės ir atviro jaunimo centro atstovais, netradicinių veiklų mokykloje organizavimas

Įsitraukusi į projektą Pakruojo ,,Žemynos“ pagrindinės mokyklos komanda pasiskirstė veiklomis ir pirmiausia nutarė nuvykti į šokio spektaklį jaunimui „Piteris Penas“. Po spektaklio vykusioje diskusijoje buvo nutarta, kad iš šiuolaikinio žiūrovo šokio menas reikalauja atvirumo naujoms estetinėms patirtims, gilesnių istorinių bei teorinių žinių, mąstymo ir analitinių gebėjimų – tai yra aktyvaus dalyvavimo ne tik priimant, bet ir suvokiant bei interpretuojant scenos kūrinį, įvertinant jo estetinę vertę, meninius ypatumus. Mokiniai nutarė, kad tokių gebėjimų jiems stinga. Taigi mokiniai rinko informaciją apie rajone veikiančias viešojo valdymo institucijas ir aptarė, su kuriomis iš jų būtų galima bendradarbiauti, sprendžiant iškeltą problemą. Buvo nutarta susitikti su Pakruojo savivaldybės Kultūros paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja, jaunimo reikalų koordinatore bei Pakruojo atviro jaunimo centro atstovais.

Susitikimų metu mokiniai pristatė savo iškeltas problemas, kalbėjo apie tai, kad mažai lankosi meno parodose, teatruose, nemoka stebėti parodų, nagrinėti spektaklių, o taip pat aptarė problemą, jog Pakruojyje trūksta vietų, kur paaugliai galėtų turiningai praleisti laisvalaikį. Diskusijos su savivaldybės atstovais metu buvo sutarta, jog mokiniai suformuluos pageidaujamų filmų sąrašą ir prašymą dėl filmų rodymo, organizuos kūrybines dirbtuves, teminius penktadienio vakarus ir pan.

Parengė  kuratorė, mokyklos logopedė Giedrė Poškuvienė