PLUNGĖS „SAULĖS“ GIMNAZIJAKas?
Plungės „Saulės“ gimnazija
Kokią problemą sprendžia? Per didelis mokymosi krūvis
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimas su Plungės rajono savivaldybės atstovais ir apklausos rengimas

Prisijungę prie projekto ,,Pažink valstybę“ iniciatyvių devintokių būrelis per kelis susitikimus aptarė gimnazijoje egzistuojančias problemas, susijusias su švietimu. Apklausų pagalba buvo teirautasi ir kitų gimnazijos moksleivių nuomonės. Nustatyta, jog dažniausiai moksleiviai įvardijo per didelio mokymosi krūvio problemą.

Tyrimo rezultatai buvo pristatyti mokytojams, vyko jų ir moksleivių diskusija, analizuota, koks yra mokymosi krūvis, kokio dalyko namų darbams skiriama daugiausiai laiko, ar namų darbai reikalingi. Nuspręsta detaliau apklausti mokytojus, mokinius ir jų tėvus.

Taip pat moksleiviai susitiko su Plungės rajono savivaldybės atstovais, pristatė savo idėjas ir aktualiausią problemą – per didelį mokymosi krūvį. Skyriaus vedėjas akcentavo keletą svarbių aspektų, kad mokiniai negali rašyti daugiau nei vieno kontrolinio darbo per dieną, kad namų darbai neužduodami atostogoms ir kt. Prieita išvados, jog mokytojai labai stengiasi išnagrinėti visą dalyko programą, kartais norėdami išdėstyti visas programos temas per daug skuba, be to dalis mokinių išvyksta dirbti arba atostogauti pas užsienyje dirbančius tėvus, o prailgėjus mokslo metams tai tapo ypač akivaizdu. Tiesa, atsakomybė atsiskaityti už praleistas pamokų temas yra tik tėvų ir mokinių atsakomybė. Savivaldybės atstovai patarė pabandyti sukurti socialinę reklamą, kuri labiau atkreiptų dėmesį į moksleivių atsakomybę mokytis ir nepraleisti pamokų.

Galime teigti, jog įsitraukimas į šį projektą mokiniams buvo įdomus, jie patys ėmėsi iniciatyvos, jautėsi prisidedantys prie gimnazijos problemų sprendimo

Parengė Plungės „Saulės“ gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė Ingrida Tamošauskienė