RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJAKas?
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija
Kokią problemą sprendžia? Aš, penktokas, nežinau, kas yra vietos savivalda
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimai su Rietavo savivaldybės ir seniūnijos atstovais, informacinio stendo ir lankstinuko rengimas

Įsitraukę į projekto ,,Pažink valstybę“ veiklas pirmiausia parengėme anketą „Ką žinai apie Rietavo savivaldą?“ ir apklausėme 5-7 kl. moksleivius. Taip išsiaiškinome, jog moksleiviai stokoja žinių apie vietos savivaldą, todėl nusprendėme susitikti su Rietavo savivaldybės ir seniūnijos atstovais. Taip pat mokykloje parengėme informacinį maketą apie Rietavo savivaldą, sukūrėme specialų informacinį lankstinuką moksleiviams „Ką žinai apie Rietavo savivaldą?“, kurį pristatysime mokyklos bendruomenei ir Rietavo savivaldos įstaigoms.

Parengė klasės auklėtoja Audronė Balčiūnienė