ROKIŠKIO RAJ. JŪŽINTŲ JUOZO OTTO ŠIRVYDO PAGRINDINĖ MOKYKLAKas?
Rokiškio raj. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla
Kokią problemą sprendžia? Mokyklos biudžeto sudarymas
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimas su Rokiškio raj. savivaldybės atstovais ir akcijos mokykloje organizavimas

Rokiškio raj. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos 8-10 klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame projekte „Pažink valstybę”, kurio tikslas – paskatinti mokyklų bendruomenę imtis pilietinės atsakomybės ir bendradarbiaujant su valstybės institucijomis spręsti aktualias visuomenei problemas. Mūsų nagrinėjama tema – „Ekonomika, finansai“. Projekto metu mokiniai nutarė pradėti nuo savęs ir plačiau panagrinėti mokyklos finansus.

Lapkričio 8 d. mokiniai susitiko su mokyklos direktore ir kalbėjosi apie mokyklos biudžetą. Direktorė papasakojo kaip sudaromas mokyklos biudžetas, kas jį tvirtina, kokioms veikloms yra paskirstomos mokyklos lėšos. Mokiniai direktorei išsakė savo norą – įsigyti sėdmaišius, o kaip prisidėjimą prie mokyklos biudžeto taupymo jie nurodė mokykloje įrengtą taromatą.

Lapkričio 14 d. mokiniai susitiko su Rokiškio raj. savivaldybės atstovais, kur pristatė projekto „Pažink valstybę“ tikslą ir uždavinius, papasakojo apie šio projekto veiklas. Savivaldybės finansų skyriaus vedėja mokiniams papasakojo apie savivaldybės biudžetą, paaiškino kokias lėšas ir iš kur gauna mokyklos, kaip jos yra paskirstomos. Kalbėjomės apie pajamas ir išlaidas, mokinio „kainą“ valstybei. Diskusijos metu gavome daug patarimų, kaip galima būtų padaryti, kad mokyklai skiriamos lėšos būtų kuo naudingiau paskirstomos, kur būtų galima pataupyti.

Didžiausias iššūkis iškilęs dalyvaujant projekte – visos mokyklos bendruomenės sudominimas ir prisidėjimas prie mokyklos biudžeto taupymo. Projekto tikslo – taupyti sėdmaišiams – sieksime iki mokslo metų pabaigos.

Parengė projekto kuratorė Gražina Balčiūnienė