ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJAKas?
Šakių „Žiburio“ gimnazija
Kokią problemą sprendžia? Nusirašinėjimo stabdymas gimnazijoje – korupcijos ateityje prevencija
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimas su Šakių raj. savivaldybės meru, apklausos ir renginių mokykloje organizavimas

Esame Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleiviai. Įsigilinę į korupcijos temą, apibendrinome, kad tai yra didelė problema, tačiau su ja kovoti labai sudėtinga, kadangi korupcijos atvejai dažniausiai pasireiškia ten, kur trūksta skaidrumo ir galima pasinaudoti tarnybine padėtimi.

Apsilankymo Šakių rajono savivaldybėje metu meras pabrėžė kiekvieno piliečio atsakomybę laikytis įstatymų ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui. Pasak mero, kiekvienas iš mūsų turime taisykles, kurios parodo, kas gera ir teisinga, tačiau nuosekliai jų laikytis ir pasipriešinti neteisybei reikia drąsos.

O kiek drąsos ir pilietiškumo turime mes? Diskusijų mokykloje metu priėjome išvados, kad nusirašinėjimas mokykloje taip pat yra korupcijos užuomazga, nes tai yra naudos sau siekimas neleistinomis priemonėmis. Taigi, jau mokykloje pradedame toleruoti nesąžiningą elgesį. Sunkiausia buvo suvokti, kad dėl nusirašinėjimo atsakingi ne mokytojai, ne sunkus kontrolinis, ne laiko stoka, geresnio pažymio besitikintys tėvai, o mūsų pačių moralinis apsisprendimas.

Šiuo metu rengiame anketą, kurios pagalba aiškinsimės situaciją gimnazijoje, mokinių požiūrį į nusirašinėjimą. Kita grupė ruošia sutarties su mokytojais projektą, kurio tikslas – didinti žinių, o ne pažymio svarbą, galimybę taisytis ir skatinti sąmoningumą. Gruodžio mėnesį mokykloje vesime renginį, skirtą antikorupcijos dienai, jame apibendrinsime apklausos rezultatus ir pristatysime savo sukurtą vaizdo klipą apie nusirašinėjimo pasekmes.

Parengė Šakių „Žiburio“ gimnazijos komanda