ŠAKIŲ RAJ. GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLAKas?
Šakių raj. Gelgaudiškio pagrindinė mokykla
Kokią problemą sprendžia? Žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių integracija į visuomenę
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimai su savivaldos institucijų, Šakių Trečiojo amžiaus ir neįgaliųjų draugijos atstovais, apklausos rengimas

Esame aštuntokai iš Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos. Dalyvaudami projekte „Pažink valstybę“ pasirinkome skaudžią ir aktualią žmogaus teisių srities problemą, susijusią su žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių integracija į visuomenę. Pirmiausia nutarėme išsiaiškinti, su kokiomis problemomis daugiausiai susiduria pagyvenę žmonės bei žmonės su negalia. Tuo tikslu sukūrėme anoniminę anketą ir apsilankėme pagrindinėse miestelio ir rajono centro įstaigose: seniūnijoje, vaistinėje, parduotuvėse, kultūros centre ir kt. bei pasidomėjome, kaip jos pritaikytos žmonėms su negalia.

Tuomet apsilankę miestelio seniūnijoje siekėme išsiaiškinti, ar į šią įstaigą dažnai kreipiasi pensininkai, žmonės su negalia, ar prašo pagalbos. Klausėme, kuo seniūnija prisideda prie šių žmonių integracijos į visuomenę.

Vėliau susitikome su Šakių neįgaliųjų draugijos pirmininku, kuris mus pakvietė į rajono žmonių su negalia sporto šventę. Šis renginys stebino dalyvių gausa, jie varžėsi įvairiose sportinėse rungtyse, į kurias įsitraukėme ir mes.

Įdomus ir naudingas susitikimas buvo su Šakių Trečiojo amžiaus universiteto vadovėmis, kurios pristatė universiteto struktūrą ir veiklą, papasakojo apie steigėjų tikslus bei žmonių lūkesčius. Tokia organizacija, kurioje dirbama savanoriškais pagrindais, leidžia vyresnio amžiaus žmonėms neatitrūkti nuo aktyvaus visuomenės gyvenimo.

Galiausiai apsilankėme Šakių rajono savivaldybėje, kur pabendravome su rajono meru apie tai, kaip sprendžiamos neįgaliųjų problemos, koks finansavimas tam skiriamas, kokie darbai savivaldybėje atliekami.

Mūsų dar laukia ir susitikimai su Žmonių su negalia sąjungos pirmininke, Gelgaudiškio miestelio Neįgaliųjų draugijos vadovėmis, anoniminės apklausos rezultatų analizavimas bei aptarimas. Spręsdami problemą, įsitraukėme į labai įdomias, aktualias ir naudingas veiklas, kurias tęsime ir pasibaigus projektui.

Parengė Šakių raj. Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos komanda