ŠILUTĖS RAJ. SAUGŲ JURGIO MIKŠO PAGRINDINĖ MOKYKLAKas?
Šilutės raj. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla
Kokią problemą sprendžiame? Etninės kultūros svarba ir išlikimas: nykstantys lietuvininkų papročiai ir tradicijos
Pasirinktas sprendimo būdas: bendradarbiavimas su Šilutės Hugo Šojaus muziejumi, Saugų seniūnija, praktinė veikla mokykloje

Geografiškai Šilutės rajonas patenka į du etnografinius regionus: Žemaitiją ir Mažąją Lietuvą. Mūsų mokykla yra buvusios Mažosios Lietuvos teritorijoje, be to, iki Antrojo pasaulinio karo Saugos išsiskyrė tuo, kad čia gyveno daugiausiai lietuvininkų arba šišioniškių.

Pirmojo mokinių susitikimo, skirto aptarti projekto ,,Pažink valstybę“ veiklas, metu kilo idėja pasidomėti, kas ir kaip mūsų rajone ir seniūnijoje yra daroma, siekiant išsaugoti lietuvininkų papročius, tradicijas ir tarmę.

Spalio 18 d. Šilutės Hugo Šojaus muziejuje susitikome su Šilutės rajono savivaldybės atstovėmis. Susitikimo metu išsiaiškinome, kad lietuvininkų papročių ir tradicijų išsaugojimu labiausiai rūpinasi penki mūsų miestelio kultūros centrai, tokie kaip šis muziejus, kurio direktorė pakvietė mus į lietuvininkų tarmės mokyklėlės užsiėmimus.

Lapkričio 8 d. susitikome su Saugų seniūnijos atstovėmis, kurios įdomiai pristatė seniūniją, papasakojo, kokias veiklas vykdo ir kuo rūpinasi seniūnijoje dirbantys žmonės. Kartu pasidžiaugėme, kad  mūsų seniūnijoje vyksta nemažai kultūrinių renginių, bet išsiaiškinome, kad lietuvininkų papročių išsaugojimui, tradicijų puoselėjimui tiek mokykla, tiek seniūnija skiria per mažai dėmesio. Susitikimo metu mokiniai pripažino, kad seniūnijos veiklose dalyvauja neaktyviai. Smagu buvo kartu diskutuoti ir ieškoti būdų, kaip motyvuoti jaunimą dalyvauti seniūnijos organizuojamuose kultūriniuose renginiuose, domėtis  ir puoselėti lietuvininkų tradicijas, papročius ir kalbą. 

Ir toliau planuojame tęsti dalyvavimą projekte, todėl suplanavome apsilankymus Šilutės muziejuje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, taip pat organizuoti Advento vakarą mokykloje, dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose.


Parengė projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorės Rūta Pociuvienė ir Dovilė Montvydienė