ŠILUTĖS RAJ. USĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLAKas?
Šilutės raj. Usėnų pagrindinė mokykla
Kokią problemą sprendžiame? Vietos savivaldos institucijų iniciatyvos, skatinančios mokinių savanorystę
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimai su savivaldos institucijų atstovais, įsitraukimas į akcijas ir jų organizavimas

Įsitraukę į projekto ,,Pažink valstybę“ veiklą, jau pirmojo susitikimo metu nusprendėme per savivaldos institucijas ieškoti iniciatyvų, kurios paskatintų savanoriškas moksleivių veiklas. Spalio 10 d. lankėmės Usėnų seniūnijoje ir jos darbuotojus pasveikinome su savivaldos diena, aptarėme dalyvavimo projekte lūkesčius ir tikslus. Vėliau mūsų mokykloje lankėsi Kintų pagrindinės mokyklos atviros jaunimo erdvės „Noriu. Galiu. Darau“ koordinatorius Laimondas Taroza su komanda ir susitiko su 5-9 klasių mokiniais. Svečiai pasidalino gerąja patirtimi kaip motyvuoti mokinius įsitraukti į savanorystę, noriai atsakė į mokinių klausimus. Šis susitikimas paskatino mus suburti iniciatyvinę mokinių grupę, kuri mokykloje įkūrė atvirą jaunimo erdvę.

Projekto vykdymo metu surinkome informaciją apie vietos savivaldos institucijas ir suplanavome vizitus į seniūniją ir savivaldybę. Spalio 17 d. lankėmės Usėnų seniūnijoje, kur mus pasitiko seniūnas ir kiti seniūnijos darbuotojai, kurie supažindino su seniūnijos veikla, aktualiausiais darbais ir kylančiomis problemomis, noriai atsakė į mūsų klausimus. Diskusijos metu seniūnijos darbuotojai pasiūlė prisidėti prie savanoriškos iniciatyvos – globoti vienišus senelius, tad projekto komanda mielai įsitraukė į šios iniciatyvos įgyvendinimą – sudarė iniciatyvinę grupę, kuri palaikė ryšį su socialinio darbo organizatore ir suderino vienišų senelių sąrašus bei apsilankymus.

Spalio 24 d. apsilankėme Šilutės rajono savivaldybėje, kur sužinojome kaip veikia „vieno langelio“ principas, kaip kreiptis į savivaldybės darbuotojus iškilus problemai. Apsilankėme didžiojoje posėdžių salėje, kur sužinojome kaip vyksta tarybos narių darbas, gavome naudingų patarimų mūsų įgyvendinamoms iniciatyvoms.

Kadangi moksleiviams dalyvavimas projekte ,,Pažink valstybę“ paliko itin gerus įspūdžius, nusprendėme ir toliau tęsti savo veiklas, todėl jau suplanavome ir apsilankymą beglobių gyvūnų prieglaudoje „Linksmosios pėdutės“ Klaipėdoje.

Parengė istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė Vida Beresnienė