UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLAKas?
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
Kokią problemą sprendžiame? Moksleivių emigracija
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimas su savivaldos institucijų atstovais ir netradicinių veiklų organizavimas

Kadangi projekto metu Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai buvo priskirta valstybės valdymo, ekonomikos, finansų sritis, todėl jau pirmojo susitikimo metu po aktyvių diskusijų mokiniai iškėlė ir įvardijo jiems aktualią problemą – mokinių emigraciją.

Su mokiniais aptarę surinktą informaciją apie valstybės valdymo ekonominę, finansinę sritį ir sudarę pasirinktos mokinių emigracijos problemos sprendimo planą, ėmėme rinkti informaciją apie regione veikiančias valdymo institucijas ir aptarėme, su kuriomis iš jų galima būtų bendradarbiauti, sprendžiant problemą. Mokiniai susitiko su Ukmergės rajono savivaldybės darbuotojais, kur aptarė projekto ,,Pažink valstybę“ veiklas. Lapkričio 13 d. moksleiviai dalyvavo ir Ukmergės rajono savivaldybės kultūros ir turizmo, švietimo ir sporto skyriuose vykdomose edukacinėse veiklose. Susitikimo metu mokiniai diskutavo su Ukmergės rajono savivaldybės atstovais apie konkrečias valstybei, miestui ar bendruomenei aktualias problemas, analizavo galimas jų sprendimo priemones, aiškinosi mokinių emigracijos priežastis. Mokiniai mano, kad pagrindinė emigracijos priežastis yra nestabili politinė ir teisinė šalies sistema, t. y. per dažnai keičiami teisės aktai, ilgai trunkančios reformos, sutarimo aukščiausiuose politinės valdžios „sluoksniuose” trūkumas.

Lapkričio 15 d. projekto „Pažink valstybę“ dalyviai susitiko su Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais. Susitikimo metu buvo kalbama apie teikiamą pagalbą jaunuoliams norintiems planuoti savo profesinę karjerą ir sėkmingai integruotis į darbo rinką bei jaunimo emigraciją. Taip pat buvo diskutuojama apie sėkmingas grįžimo iš emigracijos istorijas ir apie dideles galimybes realizuoti save Lietuvoje. Mokiniai kalbėjo, kad jaunimą važiuoti dirbti į užsienį labiausiai vilioja didesni atlyginimai, bet taip pat, pasak jų, atlyginimų dydis nėra lemiamas veiksnys. Nemaža dalis moksleivių užsienį mato kaip galimybę plėsti savo pasaulėžiūrą, įgyti naujų potyrių.

Dešimtokai, projekto „Pažink valstybę” dalyviai, lapkričio 20 d. lankėsi pirmo ir paskutinio tarpukario Lietuvos prezidento A. Smetonos gimtinėje Užulėnio kaime ir Užugirio dvare, kur sužinojo, kad pirmasis prezidentas mažai keliavo į užsienio valstybes.

Dešimtokai džiaugėsi, kad ugdymo procesas buvo organizuojamas už kabinetų ir mokyklos ribų, kad daug sužinojo apie valstybės valdymą, valdžios institucijų vykdomas funkcijas.

Parengė Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos komanda