VILKAVIŠKIO RAJ. SŪDAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLAKas?
Vilkaviškio raj. Sūdavos pagrindinė mokykla
Kokią problemą sprendžiame? Per mažas kultūros objektų, lankytinų vietų žinomumas ir populiarinimas Klausučių seniūnijoje
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimas su savivaldos institucijų atstovais, netradicinių renginių organizavimas

Projekte ,,Pažink valstybę“ gilinomės į kultūros sritį bei išgryninome problemą dėl per mažo kultūros objektų ir lankytinų vietų populiarinimo Klausučių seniūnijoje.

Galime tik pasidžiaugti, kad projekto vykdymas praėjo sklandžiai. Klausučių seniūnė jaukiai mus priėmė bei padėjo suderinti vizitą pas Vilkaviškio rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus atstovę.

Mokiniai po vizitų į Klausučių seniūniją ir Vilkaviškio rajono savivaldybę susidomėjo kultūros paveldu ir lankytinomis vietomis, taip pat išskyrė problemas, lemiančias mažą lankytinų vietų populiarumą. Moksleiviai nustebo, kiek daug kultūros paveldo objektų turi mūsų rajonas. Šiuo metu mokiniai ieško problemos sprendimo būdo, kuria renginių ir ekskursijų planą, kuris paskatintų mokinius ir kitus bendruomenės narius susipažinti ir aktyviau lankyti kultūros paveldą ir kitas reikšmingas vietas.

Parengė Vilkaviškio raj. Sūdavos pagrindinės mokyklos 8 klasė