VILNIAUS „VILNIOS” PAGRINDINĖ MOKYKLAKas?
Vilniaus „Vilnios” pagrindinė mokykla
Kokią problemą sprendžiame? Pabėgėliai – grėsmė nacionaliniam saugumui ar tik žmonės didelėje bėdoje?
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimas su Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Užsieniečių registracijos centro atstovais

Projekto ,,Pažink valstybę“ metu iškėlėme klausimą apie tai, ar pabėgėliai – grėsmė nacionaliniam saugumui ar tik žmonės didelėje bėdoje, ir nusprendėme paanalizuoti neigiamas nuostatas bei nepakankamo žinių apie pabėgėlius Lietuvoje klausimus.  Problemą nusprendėme spręsti mokinių žinių apie pabėgėlius Lietuvoje gilinimu, lankantis su tuo susijusiose institucijose.

Į projekto veiklas įsitraukėme  nedvejodami, jau per pirmąjį susitikimą aptarėme krašto gynybos ir saugumo svarbą, apie galimas nacionalinio saugumo grėsmes sėmėmės žinių iš žiniasklaidos, kalbinome mokinius, mokytojus, tėvus bei kaimynus. Ypač didelį susidomėjimą sukėlė neigiama nuostata apie pabėgėlius.

Pirmasis žingsnis keičiant nuostatas apie pabėgėlius Lietuvoje buvo pačios komandos žinių gilinimas. Išanalizavome mūsų pasirinktą problemą nušviečiančią medžiagą, rinkome informaciją, diskutavome, dalijomės patirtimi, įgyta apklausus mokinius, tėvus, kaimynus. Numatėme, kurios valdžios institucijos yra kompetentingos spręsti mūsų pasirinktą probleminę sritį ir kreipėmės į jas su prašymu mus priimti.

Lapkričio 7 d. lankėmės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre Pabradės mieste, kur buvome supažindinti su pagrindiniais centro uždaviniais, jo veikla, gyventojais, išsiuntimo iš šalies procedūromis bei darbuotojų pareigomis. Mokiniai domėjosi Užsieniečių registracijos centro gyventojų kilmės šalimis, gyvenimo sąlygomis bei vaikų mokymosi galimybėmis. Domėjomės  nelegalių migrantų laikymo sąlygomis, jų pabėgimo iš URC atvejais. Sužinojome, kad centre įkurtas vaikų darželis, nes tarp pabėgėlių nemažai jaunų šeimų ir motinų su mažais vaikais.

Po pažintinio vizito į Užsieniečių registracijos centrą nusprendėme parengti informacinę medžiagą ir sutarti dėl informacijos viešinimo mokyklos bendruomenei, mokyklos interneto svetainėje, Facebook paskyroje. Supratome,  kad pabėgėliai tik žmonės, ištikti didelės bėdos, todėl mes norime padėti įveikti priešišką nusistatymą jų atžvilgių.

Parengė projekto „Pažink valstybę“ koordinatorė Alicija Mažutova