VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAIKas?
Vilniaus lietuvių namai
Kokią problemą sprendžiame? Mokyklos veiksmai kilusio karo atveju
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimas su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM atstovais, apklausos organizavimas

Vilniaus lietuvių namų gimnazistai dalyvaudami projekte ,,Pažink valstybę“ analizuoja krašto gynybos sritį. Iškelta problema – mokyklos veiksmai kilusio karo atveju. Problema aktuali, kadangi mokykloje mokosi įvairių valstybių piliečiai ir gyvena mokyklos bendrabutyje. Be to, mokykla yra netoli valstybės strateginių objektų: Oro uosto, Geležinkelio stoties, NATO koordinacinio štabo Lietuvoje.

Sprendžiant problemą parengėme apklausą mokyklos bendruomenei, sukūrėme bei pateikėme klausimus mokyklos direktoriui, domėjomės kitų šalių patirtimis sprendžiant nagrinėjamą problemą, parengėme medžiagą apie tai, kaip Lietuvos valstybės institucijos siūlo elgtis kilusio karo atveju. Atliktos apklausos rezultatai parodė, kad dauguma mokyklos bendruomenės nežinotų kaip elgtis karinės padėties atveju, o susitikime su mokyklos direktoriumi išsiaiškinome, kad mokykla, kilus karui, vykdytų veiksmus pagal mokykloje esantį evakuacijos planą.

Apsilankymo Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamente prie KAM metu mokiniai sužinojo apie departamento funkcijos, Lietuvos Respublikos pasirengimą mobilizacijai karo atveju.

Gauta informacija leido daryti išvadą, kad pagal dabar galiojančius teisinius aktus mūsų mokykla pasiruošusi evakuacijai karo atveju, tačiau tikėtina, kad pirmomis karo dienomis valstybėje gali kilti suirutė ir mokykla nebus evakuota. Todėl mes nutarėme sukurti planą, kaip mokykla turėtų išgyventi pirmomis karo dienomis neįvykus evakuacijai.

Parengė projekto ,,Pažink valstybę“ koordinatorė lietuvių kalbos mokytoja Kristina Nugarienė