VISAGINO „GEROSIOS VILTIES“ PROGIMNAZIJAKas?
Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija
Kokią problemą sprendžiame? Kodėl Valstybės sienos apsaugos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Ignalinos pasienio rinktinėje trūksta pirminės grandies pareigūnų?
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimai su VSAT prie VRM ir Pasieniečių mokyklos atstovais bei bendrų veiklų organizavimas

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos mokiniams, dalyvaujantiems projekte ,,Pažink valstybę“, atiteko ,,Krašto gynybos“ sritis. Mokiniai, remdamiesi asmenine patirtimi bei spaudoje esančiais straipsniais iškėlė problemą dėl Valstybės sienos apsaugos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Ignalinos pasienio rinktinėje trūkstamų pirminės grandies pareigūnų. Mokiniai suvokė, kad išspręsti šios problemos jiems nepavyks, tačiau jie galėtų prisidėti sprendžiant šią problemą savo pasiūlymais.

Vykdant projekto veiklas bendradarbiauti sutiko Valstybės sienos apsaugos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau VSAT prie VRM) Ignalinos pasienio rinktinė. 2018 metų spalio 24 d. buvo organizuotas susitikimas su VSAT prie VRM Ignalinos pasienio rinktinės pareigūne, kuri papasakojo, kaip tapti pasieniečiais, koks jų darbo pobūdis, su kokiomis problemomis susiduriama. Mokiniai aktyviai klausinėjo, kiek laiko egzistuoja pareigūnų trūkumo problema, kokios jos priežastys, kokios galimos pasekmės, jei problema nebus sprendžiama.

Tęsdama projekto veiklas, lapkričio 9 d. mokinių komanda lankėsi Pasieniečių mokykloje, kur siekė gilinti žinias apie pasieniečių darbą ir iš arčiau susipažinti su kursantų mokymosi ir gyvenimo sąlygomis bei surinkti medžiagos projekto veikloms.

Šio projekto metu mokiniai išsamiau susipažino su pasieniečių darbo specifika, pagilino žinias apie galimybes bei keliamus reikalavimus norint tapti Pasieniečių mokyklos kursantais. Jie išsiaiškino priežastis, kodėl Ignalinos pasienio rinktinėje trūksta pirminės grandies pareigūnų ir priėjo prie išvados, kad vienas iš šios problemos sprendimo būdų – pasieniečio profesijos populiarinimas mokyklose. Projekto dalyviai siūlė kartu su pasieniečiais organizuoti stovyklas, žygius, vykdyti įvairias sporto varžybas, kad mokiniai kuo anksčiau susipažintų su pasieniečių profesija. Bendradarbiaujant su VSAT prie VRM Ignalinos pasienio rinktine, buvo pasiūlyta Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijoje nuo 2019 m. sausio mėnesio steigti Jaunojo pasieniečio būrelį.

Parengė projekto koordinatorė Jolanta Paukštytė-Glaskienė