ZARASŲ RAJ. ANTAZAVĖS JUOZO GRUODŽIO GIMNAZIJAKas?
Zarasų raj. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija
Kokią problemą sprendžiame? Informacijos apie Antazavės dvaro kaip kultūros paveldo objekto išsaugojimą ir panaudojimą ateityje stoka bei Antazavės tradicinių amatų centro nepakankamas patrauklumas Antazavės seniūnijos gyventojams
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimas su Zarasų raj. savivaldybės, Zarasų krašto muziejaus atstovais, netradicinių veiklų organizavimas

Esame Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos moksleiviai, sprendžiantys informacijos apie mūsų gyvenamojoje teritorijoje esančio kultūros paveldo objekto – Antazavės dvaro rūmų bei jame įsikūrusio Amatų centro – stokos ir nepakankamo patrauklumo vietiniams gyventojams klausimą. Šią problemą nustatėme surengę susitikimą ir pabendravę su vietos kultūros įstaigų atstovais, taip pat remdamiesi savo asmenine patirtimi.

Norėdami daugiau sužinoti apie dvaro rūmų pastato ateitį vykome į Zarasų rajono savivaldybę, kurioje susitikome su savivaldybės atstovėmis ir sužinojome apie Antazavės dvaro rūmų rekonstravimo projektus, jų finansavimo šaltinius, numatomus darbus ir jų eigą. Gauta informacija pasidalijome ir su kitais mokyklos moksleiviais.

Spręsdami dvaro rūmuose įsikūrusio Amatų centro didesnio patrauklumo vietiniams gyventojams klausimą, susitikome su Zarasų krašto muziejaus darbuotojais, aptarėme savo pasiūlymus, kaip padidinti šio kultūros židinio patrauklumą vietiniams gyventojams, įvertinome mūsų pasiūlymų galimybes. Susitikimo metu kilo mintis parengti bendradarbiavimo sutartį su Zarasų krašto muziejumi (ir jo padaliniu Amatų centru), kurioje būtų numatyta galimybė gimnazijos dailės ir technologijų mokytojams vesti čia 4-5 užsiėmimus per mokslo metus, kas taip pat turėtų padidinti Amatų centro patrauklumą tarp mokinių. Apie Amatų centre vykstančius renginius, parodas ėmėme informuoti ne tik mokyklos, bet ir viso miestelio bendruomenę. Juos planuojame supažindinti ir su dvaro rūmų perspektyvomis. Taip pat, bendradarbiaudami su Amatų centro vadove ketiname parengti lankstinuką apie Amatų centrą ir jo vykdomas veiklas, o lapkričio mėnesio pabaigoje – gruodžio mėnesio pradžioje čia atidarysime Advento dirbtuves, kuriose mokiniai ir vietos gyventojai gamins dekoracijas Antazavės bendruomenės kalėdinei eglutei.

Savo suplanuotas veiklas planuojame tęsti ir toliau!

Parengė Zarasų raj. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos pilietiškumo pagrindų mokytoja Jovita Vainikevičiūtė