ZARASŲ ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLAKas?
Zarasų žemės ūkio mokykla
Kokią problemą sprendžiame? Kokios priemonės gali sustabdyti korupciją?
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimai su valdžios institucijų atstovais ir mokinių renkama informacija apie antikorupcinį švietimą

Zarasų žemės ūkio mokyklos dešimtos klasės mokinių komanda įsijungė į projektą „Pažink valstybę“, kurį jau antrus metus vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras drauge su Valstybės pažinimo centru ir kitais partneriais. Projekto tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis Lietuvos viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias nacionalines ir regionines problemas, apsvarstyti jų sprendimo būdus.

Mūsų mokyklai teko teisės sritis, todėl mokiniams kilo mintis pasidomėti apie tai kas yra korupcija ir kokia antikorupcinė švietimo veikla vykdoma rajone.

Spalio 16 d. į mokyklą atvyko svečiai iš Utenos apskrities VPK Imuniteto ir vidaus tyrimų skyriaus bei Utenos apskrities VPK Zarasų rajono policijos komisariato, kurie labai informatyviai paaiškino moksleiviams apie tai, kas yra korupcija, kaip ją atpažinti, įvardino galimas neigiamas pasekmes padarius nusižengimą. Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs klausimai, kaip reikėtų ugdyti jaunimo vertybines nuostatas, skatinti juos neįsitraukti į korupcinę veiklą bei iškelta ir suformuluota dominanti mus problema: „kokiomis priemonės galime sustabdyti korupciją?“.

Lapkričio 13 d. vykome į Zarasų rajono savivaldybės administraciją ir domėjomės antikorupciniu švietimu, klausėmės paskaitos apie tai, kas yra korupcija, Lietuvos korupcijos žemėlapį, diskutavome apie tai, kaip reikėtų mažinti korupcijos mastus, sprendėme problemą, kaip jaunimas galėtų prisidėti prie antikorupcinės veiklos, dalyvauti  antikorupcinio švietimo veiklose.

Parengė projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorė Agnė Sekonaitė